Çift modlu işitme:

Hastalarınıza her iki dünyanın en iyilerini sunun

Birleşik teknolojilere geçişi destekliyor

Bir kulak elektriksel diğeri akustik olarak uyarıldığında, çift modlu işitme kayda değer avantajlar sunar. Ancak koklea implantını desteklemek için bir işitme cihazı uygulamak pratik bir çözüm olabilir. Genie 2 uygulama yazılımımızdaki anlaşılır yönergeler ve pratik araçlar doğru dengenin elde edilmesini kolaylaştırır.

OpenSound Navigator™ tarafından desteklenen çift modlu işitme

Optimize çift modlu işitme, CI etkinliğini maksimum düzeye çıkarırken, desteklenen bir işitme cihazının tam potansiyelinin açığa çıkmasını sağlar.

Oticon'un benzersiz 360° işitme teknolojisi OpenSound Navigator istenmeyen sesleri azaltıp ses ortamını sürekli olarak dengelerken, ilgili tüm seslere ve konuşmalara erişimi tutarlı bir şekilde sağlamaya devam eder.

Bu, gürültüde konuşmaları işitebilme yeteneğini iyileştirip dinleme eforunu azaltarak, kullanıcıları sosyal aktivitelere katılmaları konusunda destekler.

En iyi uzmanlar tarafından geliştirilen sezgisel akış şeması

Genie 2'deki akış şeması, hızlı ve hassas çift modlu uygulamaları desteklemek üzere, Carisa Reyes, AuD, CCC-A tarafından, Boys Town Ulusal Araştırma Hastanesinde geliştirilmiştir. Birkaç basit adımda, sizi uygulama boyunca yönlendirir ve kazanç ile frekans yanıtı arasındaki ideal dengeyi şekillendirmenize olanak sağlar.

Akış şemasını indirin     Beyaz bülteni indirin

 

Çift modlu uygulamalarınızı güvenle yönetin

Genie 2'deki, Oticon Opn S™, Oticon Opn Play™, Oticon Xceed ve Oticon Xceed Play ile uyumlu uygulama paneli genel bir kazanç düzenleyici dahil etmek üzere güncellenmiştir.

Panel içindeki özel tutamaklar ve akış şeması ile birlikte kullanıldığında, işitme deneyimini hastalarınızın tercihlerine göre hassas bir şekilde ayarlayabilme imkânı sunar.

Genie 2'deki çift modlu uygulama paneli şunlarla uyumludur:

Oticon Opn S™

Oticon Opn Play™

Oticon Xceed

Oticon Xceed Play

Çocukların hayata en iyi şekilde başlamalarını sağlıyor

İleri ve çok ileri derece işitme kaybı olan çocuklar için çift modlu uyarının dil kazanımını iyileştirildiği görülmüştür.*

Akustik ve elektriksel uyarı kombinasyonu çocuklara müziği algılama ve gürültüde konuşmayı anlama konusunda da fayda sağlayabilir - öğrenmeyi artırma ve yaşam kalitesini iyileştirme potansiyeli ile.**

 

* Nittrouer, S. ve Chapman, C. (2009). Çift yönlü elektrik ve çift modlu elektriğin etkileri—Dil gelişiminde akustik uyarılar. Amplifikasyondaki eğilimler, 13(3), 190-205.

** Shirvani, S., Jafari, Z., Motasaddi Zarandi, M., Jalaie, S., Mohagheghi, H. ve Tale, M. R. (2016). Çift modlu uygulama ve tek taraflı koklea implantı ile çocuklarda duygusal müzik algısı. Otoloji, Rinoloji v Laringoloji Tarihi, 125(6), 470-477. Ching, T. Y., Incerti, P., Hill, M. ve van Wanrooy, E. (2006). Çift taraflı/çift modlu işitme cihazı kullanan yetişkinler ve çocuklar için çift tarafın avantajlarına genel bakış. Odyoloji ve Nörotoloji, 11(Ek 1), 6-11.

 • Beyaz bültenler

  Sorunları derinlemesine anlayabilmek için beyaz bültenlerimizi inceleyin.

 • Akış şeması

  akış şemasını açın ve iyi bir uygulama elde etmenin ne kadar kolay olduğunun keşfedin.

 • Dynamo

  Oticon Genie'da Dynamo işitme cihazları için çift modlu uygulama mevcuttur.

 • Oticon Medical

  Oticon Medical koklea implant sistemleri hakkında daha fazla bilgi alın.