Sorumluluk Reddi

Lütfen sorumluluk reddini dikkatlice okuyun

Bu web sitesini kullanarak, bu kullanım koşullarına bağlı olmayı kabul etmiş olursunuz. Bu kullanım koşullarına bağlı olmak istemiyorsanız, lütfen bu web sitesini kullanmaya devam etmeyin.

Teşekkürler.

Oticon ve kullanıcı arasındaki sözleşme
1. "Oticon"; 42334219 numaralı kayıt numarasıyla Kopenhang'da kayıtlı, kayıtlı adresi Kongebakken 9, 2765 Smørum, Kopenhang, Danimarka olan, Oticon A/S veya Oticon A/S'nin bağlı kuruluşları tarafından kontrol edilen herhangi bir kuruluş ve diğer oluşum ile bir sınırlı sorumlu şirket olan Oticon A/S anlamına gelmektedir.

2. İşbu Kullanım Koşullarında yer alan hükümlerin, koşulların ve bildirimlerin tümünü onayladığınız takdirde Oticon size bu Web sitesi'ne erişim hakkı sunar. Bu Web sitesi'ni kullanarak, bu hükümlerin, koşulların ve bildirimlerin tümünü kabul etmiş sayılıyorsunuz.

3. İşbu Kullanım Koşullarında kullanılan "Bu Web sitesi" terimi, www.oticon.com adresinde yer alan ana sayfamızı ve (1) sahip olduğumuz, (2) doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiğimiz ve (3) bu ana sayfaya doğrudan veya dolaylı olarak bağlı olan diğer tüm web sayfalarını kapsamaktadır. "Bu Web sitesi" terimi ayrıca, bülten tahtaları ve sohbet odaları gibi tüm Web sitesi ürün ve hizmetlerini de kapsamaktadır. "İçerik", bu Web sitesi'nin parçası olan herhangi bir web sitesinin gövdesi içerisinde yer alan her türlü ve tüm metinler, grafikler ve diğer multimedya materyaller anlamına gelmektedir.

Kullanıcı bilgileri
Bu Web sitesi'nin belirli alanlarını kullanabilmeniz için sizden kaydolmanızı, bir kullanıcı veya üye adı oluşturmanızı, bir parola oluşturmanızı ve seçmiş olduğunuz kullanıcı veya üye adıyla veya e-posta adresinizle giriş yapmanızı isteyebiliriz. Bu Web sitesi'nin herhangi bir bölümüne katılımınızın veya herhangi bir bölümünü kullanmanızın kaydolmanızı, bir kullanıcı adı veya üye adı oluşturmanızı, parola oluşturmanızı veya e-posta adresiniz ile giriş yapmanızı gerektirmesi durumunda, şunları kabul etmiş oluyorsunuz:

(a)
(i) Başka bir kişinin kimliğine bürünmek maksadıyla söz konusu kişinin kullanıcı adını veya üye adını veya e-posta adresini seçmemek veya kullanmamak; (ii) sizden başka bir şahsa ait olan veya sizden başka bir şahsın haklarına tabi olan bir kullanıcı adını veya üye adını veya e-posta adresini yetkiniz olmadan kullanmamak; (iii) herhangi bir kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlâl eden bir kullanıcı adı veya üye adı kullanmamak veya (iv) Oticon'un kendi takdirine göre rahatsız edici olarak kabul ettiği bir kullanıcı adı veya üye adı kullanmamak; ve

(b)
Parolanızın gizliliğini korumak için her türlü ve tüm gereken önlemleri almak.

Sözleşme devredilemez
Bu Web sitesi'ni ve Oticon tarafından size sunulan herhangi bir diğer ürünü veya hizmeti kullanırken bunların sadece size yönelik olduğunu ve Oticon'un doğrudan yazılı izni olmadığı takdirde devretmeyle, alt lisans vermeyle veya diğer herhangi bir yöntemle herhangi bir diğer kişiye veya oluşuma transfer edilemez olduğunu kabul edersiniz. Oticon'un doğrudan yazılı izni olmadığı takdirde, işbu Kullanım Koşulları tahtında haklarınızı devretme konusundaki herhangi bir girişim geçersizdir ve işbu Kullanım Koşullarının ihlâl edilmesine bir temel teşkil etmiş olur. Oticon, işbu Kullanım Koşulları tahtında sizin izniniz olmadan kendi haklarını transfer etmeyecek veya devretmeyecektir.

Bülten tahtalarının, sohbet odalarının ve diğer iletişim forumlarının kullanımı
1. Bu Web sitesi bülten tahtalarını, sohbet odalarını veya diğer mesajlaşma veya iletişim olanaklarını bulundurabilir. Bu Web sitesi'nde, bu Web sitesi ile veya bu Web sitesi üzerinden kullanıma sunulan herhangi bir forumda yollamış olduğunuz her türlü bilgiden yalnızca siz sorumlusunuz. Bu Web sitesi yalnızca meşru amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır. Diğerlerinin hakları üzerinde her hangi bir türde ihlâl veya çiğnemeye neden olan, yasa dışı, küfürlü, karalayıcı, gizliliği ve reklam hakkını çiğneyici, kaba, müstehcen, saygısız, çirkin, bizi olumsuz etkileyen aksi belirtilmedikçe sakıncalı, hukuki sorumluluklara yol açan veya aksi belirtilmedikçe herhangi bir yasayı çiğneyen veya ceza gerektiren bir suça temel teşkil eden bir davranışı özendiren hiç bir materyal bu Web sitesi'nde, bu Web sitesi ile veya bu Web sitesi üzerinden yayınlanmayacaktır. Bu Web sitesi, Oticon'a rakip olan hizmetlerin kullanıcıları haline gelmeleri için diğer kişiler teşvik edilmesi için kullanılmayacaktır. Bu Web sitesi'nde, bu Web sitesi ile veya bu Web sitesi üzerinden reklam veya ticari teşvikler yalnızca Oticon'un önceden alınmış doğrudan izni ile ve yalnızca Oticon'un, bu Web sitesi'ndeki reklamlara ve ticari teşviklere ilişkin olarak uyguladığı hüküm ve koşullara uygun olarak yayınlanabilir. Bu Web sitesi'nde, bu Web sitesi ile veya bu Web sitesi üzerinden yayınlanan bir mesajın diğerlerinin yasal haklarını veya mesaj yayınlama konusundaki belirtilen esasları ihlâl ettiği konusunda Oticon'a bildirim ulaşırsa, Oticon'un söz konusu mesajı kaldırma hakkı bulunmaktadır. Bu türden bir mesaj yayınlama da işbu Kullanım Koşullarının ihlâl edilmesine bir temel teşkil etmiş olur.

2. Telif hakkı, ticari marka veya diğer özel hak sahiplerinin doğrudan izni olmadan bu Web sitesi'nde telif haklarıyla, ticari marka hakları veya diğer özel haklarla korunan herhangi bir materyali aksi belirtilmedikçe erişilebilir hale getirmemeyi, yayınlamamayı ve yüklememeyi onaylamış olursunuz. Herhangi bir materyalin telif haklarıyla, ticari marka haklarıyla veya diğer özel haklarla korunup korunmadığı konusundaki sorumluluk size aittir. Herhangi bir yükleme, yayınlama veya gönderimden kaynaklanan telif haklarının, ticari marka haklarının, özel hakların ve herhangi bir diğer zararın ihlâl edilmesinden doğan her türlü zarardan yalnızca siz sorumlu tutulacaksınız.

3. Diğer kişilerin bilgisayarlarına, yazılımlarına, web sitelerine veya ağlarına zarar verebilecek virüsleri, bozulmuş dosyaları ve benzer türde yazılımları veya programları bu Web sitesi'ne yüklememeyi onaylamış oluyorsunuz. Diğer kişilerin bilgisayarlarının, yazılımlarının, web sitelerinin veya ağlarının işleyişine sizin gönderdiğiniz dosyalar tarafından verilen zarardan doğan herhangi bir hasardan yalnızca siz sorumlu tutulacaksınız.

4. Aksi açık bir biçimde belirtilmedikçe bu Web sitesi ile sunulan forumların herkese açık ve özel iletişim amaçlı olmadığını kabul etmiş olursunuz. İşbu Kullanım Koşullarına veya Oticon tarafından belirlenen herhangi bir diğer işletim koşuluna uygun olup olmadığını belirtlemek için Oticon'un forumların içeriğini izleme hakkı var olup bu işlemi yapması mecburi değildir. Ayrıca; diğer kullanıcılara ait sohbetlerin, gönderilerin, konferansların ve diğer iletişimlerin Oticon tarafından onaydan geçmediğini de kabul etmiş olursunuz. Oticon; bu Web sitesi'nde, bu Web sitesi ile veya bu Web sitesi üzerinden gönderilen herhangi bir materyali kendi takdirine göre düzenleme, yayınlamayı reddetme veya gönderilen ya da yayınlanan herhangi bir materyali kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. Yukarıdakileri sınırlamaksızın; bülten tahtası gönderimlerini içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan ve bu Web sitesi'nde, bu Web sitesi ile veya bu Web sitesi üzerinden yayınlanan, Oticon'un kendi takdirine göre işbu Kullanım Koşullarının hükümlerini ihlâl ettiğini tespit edilen, aksi belirtilmedikçe sakıncalı veya eski olan herhangi bir materyali Oticon'un kaldırma hakkı vardır. Buna ek olarak Oticon, kendi takdirine göre sizin veya herhangi bir diğer şahsın bu Web sitesi'ne ve bununla ilgili olan herhangi bir bölüme bildirimde bulunmadan erişimi reddetme hakkını saklı tutmaktadır.

Garanti reddi ve sorumluluğun sınırlandırılması
1. Riski size ait olmak üzere kullanın. Bu web sitesinin kullanımındaki riskin size ait olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz. Bu web sitesinin kullanımından, bu web sitesinde sunulan herhangi bir bilginin kesinliğinden, güvenilirliğinden ve içeriğinden elde edilebilecek olan sonuçlar konusunda Oticon herhangi bir garanti vermemektedir.

2. Garanti reddi. Bu web sitesinin içerikleri, Oticon tarafından bir hizmet olarak sunulur. Bu web sitesi, gene itibariyle veya özel olarak size veya herhangi bir diğer şahsa yönelik olarak işitme kaybı sorunları ile ilgili olabilecek tüm bilgileri içermemektedir. Bu web sitesi üzerinden sunulan tüm içerikler, işitme kaybı sorunlarına ilişkin olarak yalnızca genel bilgilerdir ve yalnızca sizinle işitme uzmanınız veya diğer profesyonel işitme sağlığı sağlayıcı arasındaki iletişimi sağlamayı amaçlamaktadır. Bu web sitesinde sunulan içerikler, belirli bir sorunun veya durumun teşhis edilmesi için uygun bir tedavinin özel olarak tavsiye edilmesini amaçlamamaktadır ve bunu sunuyor olamaz. Bu web sitesinde sunulan içerikler, profesyonel bir işitme sağlığı veya diğer türden bakım arayanların aradıklarının yerine geçmiş olarak kullanılmayacaktır. İşitme kaybı durumunuz, tedaviniz, bakımınız veya teşhisiniz ile ilgili olan tüm özel sorularınız kendi işitme uzmanınıza ve diğer profesyonel sağlık hizmeti sağlayıcılara sunulmalıdır. Bu web sitesinde sunulan veya yer alan herhangi bir bilginin kullanımına veya yanlış kullanımına olan güveninizden kaynaklı ölüm dahil olmak üzere herhangi bir kişisel yaralanmadan Oticon sorumlu tutulamaz.
Aksi açıkça ve belirsiz olmayacak biçimde belirtilmediği müddetçe, bu web sitesinde yer alabilmesi muhtemel veya bu web sitesi ile bağlantılı olabilecek herhangi bir işitme sağlığı merkezi veya uzmanını içeren bu web sitesinde yer alabilmesi muhtemel veya bu web sitesi ile bağlantılı olabilecek herhangi bir üçüncü parti tarafından sağlanan veya sunulan herhangi bir bilgiyi Oticon hiç bir suretle onaydan geçirmez, işlemez, kontrol etmez ve bu bilgilerin sorumluluğunu kabul etmez. Bu web sitesi, üçüncü partiler ve kullanıcılar tarafından sunulan içerikleri içerebilir. Bu türlü içeriklerin her biri veya tümü için Oticon bir distribütör olup yayıncı değildir. Oticon'un bu tür içerikler üzerindeki editoryal kontrolü bir halk kütüphanesinin veya gazetecinin kontrolünden farklı değildir. Üçüncü partiler (işitme sağlığı merkezleri ve diğer işitme sağlığı hizmeti sunanlar ve diğer tüccarlar ile lisans verenler de dahil) tarafından belirtilen veya kullanıma sunulan her türlü fikir, tavsiye, açıklama, hizmet, teklif ve diğer bilgiler söz konusu içeriklerin ayrı ayrı yazarlarına ve distribütörlerine ait olup Oticon'a ait değildir. Oticon, Oticon tarafından bu web sitesinde yayınlanan bilgilerin bütünlüğü, doğruluğu, geçerliliği veya güvenilirliği konusunda hiç bir garanti taahhüdünde bulunmaz.
Bu web sitesini kullanılırken bilgiler, Oticon'un kontrol ve yetki sınırlarının ötesindeki bir aracı üzerinden aktarılırlar. Bu nedenle Oticon, bu web sitesinin kullanımıyla bağlı olarak aktarılan herhangi bir verinin veya diğer bilginin ertelenmesi, başarısız olması, kesintiye uğraması veya bozulmuş olması ile ilgili olarak veya bunlardan dolayı hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu web sitesinde veya bu web sitesi tarafından sunulan hizmet ve içeriklerin kullanılmasından dolayı elde edilen sonuçların kesintiye uğrayacak olmasından sonra bu web sitesinde veya bu web sitesi tarafından sunulan içerik ve hizmetlerden dolayı garantiyi reddeder. Hizmetler ve içerikler "olduğu gibi, mevcut olduğu gibi" temelinde sunulur ve Oticon, belirli bir kullanım amacına uygunluğu veya zımni ticari garantiyi veya ihlâl durumunun olmamasını veya zapta karşı garantiyi içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan hiç bir türden doğrudan veya zımni garantide bulunmamaktadır.
Bu web sitesini kullanarak, bu web sitesini kullanma riskinin size ait olduğunu, sizin bu web sitesini kullanmanızla bağlantılı olarak kullandığınız herhangi bir ekipmanın tamiri veya gerekli olan tüm bakımları ile ilgili olan tüm masraflardan doğan sorumluluğu kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan, bu web sitesinin kullanımı ile ilgili olan tüm risklerden doğan sorumluluğun size ait olduğunu kabul etmiş olursunuz.

3. Hasarların reddi. (1) İşbu kullanım koşullarının hükümlerinin herhangi birinin ihlâl edilmesinden, (2) bu web sitesinin kullanılamamasından, (3) Oticon'un herhangi bir garantisinin ihlâl edilmesinden veya (4) sizin işbu kullanım koşullarının hükümlerine uymamanızdan kaynaklanan itibar kaybı, kâr kaybı veya kullanım kaybını içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir özel, tamamlayıcı, doğrudan, dolaylı, örnek niteliğindeki, tesadüfi veya dolaylı hasardan dolayı Oticon size karşı hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Oticon'un önceden söz konusu hasarlardan haberdar edilmesi ihtimali olsa bile, söz konusu sorumluluğun sözleşmenin ihlâl edilmesine, haksız fiilin sorumluluğuna, kusursuz sorumluluğa bağlı olup olmadığına bakılmaksızın Oticon'un sorumluluklarındaki bu sınırlandırma tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu bölümün hükümlerinin bu web sitesindeki ve forumlardaki tüm içerik için uygulanacağını böylelikle kabul ediyorsunuz. İşbu kullanım koşullarından veya işbu kullanım koşullarının dışından doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan Oticon'un size karşı olan toplam sorumluluğu, bu web sitesinin kullanımından veya kullanımı için sizin Oticon'a ödediğiniz herhangi bir tutara eşit olan tutarı aşmayacaktır.

4. Bağlantılı web siteleri. Oticon, bu web sitesi aracılığıyla herhangi bir üçüncü parti tarafından sunulan herhangi bir ürün veya hizmeti onaydan geçirmez, garanti etmek ve güvence vermez. Oticon, sizinle ürünlerin veya hizmetlerin sağlayıcıları arasındaki herhangi bir işlemi hiç bir suretle gözden geçirmez ve bu süreçte bir taraf olmaz.

Güvence
Telif hakları, ticari haklar ve gizlilik haklarını içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir üçüncü partinin haklarını veya işbu kullanım koşullarını ihlâl etmenizden veya bu web sitesini kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir veya tüm iddialar, hasarlar, zorunluluklar, zararlar, sorumluluklar, masraflar veya borçlar ile harcamalardan (avukatlı ücretini de içermekte ancak bununla sınırlı olmamaktadır) dolayı ve bunlara karşı Oticon'un zarar görmesini engelleyeceğinizi ve Oticon'a güvence verdiğinizi kabul etmiş oluyorsunuz. İşbu güvence ve zarar görmesini engelleme zorunluluğu, sizin bu web sitesini kullanmanızı ve işbu kullanım koşullarını geçerli kılacaktır. İçerebileceği herhangi bir yatırım tavsiyesine ilişkin olarak, Oticon kasten veya dikkatsiz bir biçimde suistimal etmedikçe, kötü niyetli olmadıkça, büyük bir kusuru bulunmadıkça veya yürürlükteki yasaları çiğnemedikçe; Oticon, kendisi tarafından yapılan herhangi bir eylem veya ihmale dayanan veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir zarardan veya hasardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Bu paragraftaki hiç bir şey, yürürlükte olan mecburi kanunlar tahtında sahip olabileceğiniz herhangi bir hakkın sınırlandırılması veya bu haklardan bir feragat olarak yorumlanmayacaktır.

Üçüncü parti sitelere verilen bağlantılar
Bu web sitesi, Oticon haricindeki partiler tarafından işletilen diğer web sitelerine olan bağlantılar içerebilir. Bu tür bağlantılar yalnızca sizin başvurmanız içindir. Oticon bu harici sitelerin varlığından sorumlu olmayıp söz konusu harici sitelerdeki herhangi bir içerikten, reklamdan, üründen veya diğer materyalden de sorumlu değildir. Harici bağlantılara ilişkin herhangi bir endişe, söz konusu web sitesinin yöneticisine yöneltilmelidir.

Gizlilik
1. Oticon, bu Web sitesi'nin ziyaretçilerinin gizliliğine saygı gösterir. Oticon yalnızca isminiz, adresiniz, telefon numaranız veya e-posta adresiniz gibi tanımlanabilir olan bilgileri, bu Web sitesi'nden Oticon'a gönüllü olarak gönderdiğinizde toplayacaktır. Oticon, bilgi talebinizle uyumlu olması için veya bilgilerinizi göndermiş olduğunuz belirli konum size belli edilmedikçe bu bilgileri kullanabilir. Oticon zaman zaman sizin ihtiyaçlarınızı ve Oticon'un bu Web sitesi'nin kalitesini nasıl daha iyi bir hale getireceğini daha iyi anlamak için bu bilgileri göz önünde bulundurabilir ve Oticon, sizinle iletişime geçmek için bu bilgileri kullanabilir.

2. Bu Web sitesi, bu Web sitesi'ne gelen toplam ziyaretçi sayısını, bu Web sitesi'nin her sayfasına gelen ziyaretçilerin toplam sayısını ve ziyaretçilerimizin geldikleri ülkeleri ve etki alanı adlarını veya onların İnternet servis sağlayıcılarını izlemek için de bu bilgileri kullanır. Normalde, bu süreçte hiç bir kişisel olarak belirlenebilir bilgi mevcut değildir.

3. Bu Web sitesi, 13 yaşından küçük olan çocukları amaçlamamakta ve bu çocukları etkilemek için tasarlanmamaktadır. Oticon, Oticon'un 13 yaşından küçük olduğunu bildiği hiç bir kişinin kişisel olarak belirlenebilir bilgilerini toplamamaktadır.

4. Oticon'un burada belirtilen gizlilik politikaları ve prosedürleri, üçüncü parti siteler için uygulanabilir değildir. Söz konusu üçüncü parti sitelerin veri toplama ve dağıtma politikalarına ilişkin bilgiler için Oticon doğrudan söz konusu sitelerle iletişime geçmenizi tavsiye eder.

Telif hakkı ve kullanım hakkının sınırlandırılması
1. Oticon tarafından bu Web sitesi aracılığıyla mevcut hale getirilen İçerik Oticon ve/veya Oticon'un lisans verenlerinin mülkiyetidir ve telif hakları ile diğer yürürlükteki yasalarla korunmaktadır. Oticon'un tüm hakları saklıdır. Bu Web sitesi'nden almış olduğunuz bilgiler şu telif hakkı bildirimini belirttiğiniz sürece, kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için görüntülenebilir, yeniden düzenlenebilir veya yazdırılabilir: “Telif Hakkı 1999-2000 Oticon A/S. Tüm hakları saklıdır.” İçerik dahilinde bulunan herhangi bir veya tüm diğer telif hakkı veya özel hak bildirimlerinin de belirtilmesi gerekmektedir. Oticon'un önceden alınmış doğrudan yazılı izni olmadan, bu Web sitesi'nden elde ettiğiniz bilgileri, aynı şirkete veya kuruluşta bulunduğunuz kişileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan hiç bir kimseye kopyalamamayı, yeniden aktarmamayı, dağıtmamayı, yaymamayı, satmamayı, yayınlamamayı, yayımlamamayı veya vermemeyi kabul etmiş olursunuz.

2. İşbu Kullanım Koşulları tarafından doğrudan izin verilmeyen İçeriğin herhangi bir şekilde kullanılması işbu Kullanım Koşullarının ihlâl edilmesi anlamına gelmekte olup telif haklarını, ticari marka haklarını ve diğer yasaları çiğniyor olabilir. İçerikler ve özellikler, Oticon'un editoryal takdiri dahilinde önceden yazılı bildirim verilmeksizin değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Burada açık bir biçimde verilmemiş olan tüm haklar Oticon ve onun lisans verenlerine mahsustur.

3. İşbu Kullanım Koşullarındaki herhangi bir hükmü ihlâl ederseniz, İçeriği kullanma izniniz otomatik olarak sona erer ve İçerikten elde ettiğiniz herhangi bir parça halindeki herhangi bir kopyayı derhal yok etmelisiniz.

4. Bu Web sitesi'nde, bu Web sitesi ile veya bu Web sitesi üzerinde yayınlanan herhangi bir mesajı dünya çağında ve/veya kurum içerisindeki her hangi bir çalışmada bilinen veya daha sonra geliştirilecek olan herhangi bir biçimde, medyada veya teknolojide (kısmı olarak veya tamamıyla) kullanması, çoğaltması, üzerinde değişiklik yapması, adapte etmesi, yayınlaması, tercüme etmesi, kendisinden türetilmiş şekillerini oluşturması, dağıtması, uygulaması, görüntülemesi ve alt lisans vermesi için Oticon'a açık bir biçimde ücretsiz, daimi, geri alınamaz, özel olmayan, dünya çağında lisans hakkı verirsiniz.

Ticari Markalar
“Oticon” Oticon A/S'nin ticari bir markasıdır. Tüm hakları saklıdır. Bu Web sitesi'nde görünen diğer tüm ticari markalar, bazı durumlarda Oticon olmak üzere kişisel sahiplerinin malıdır. Önceden doğrudan yazılı izin olmadan kısmı olarak veya tamamen çoğaltılması yasaktır.

Bağlantılar
Sahibi olduğunuz, kontrol ettiğiniz, kısmen veya tamamen yazarı olduğunuz bir web sitesinden bu Web sitesi'ne yapılan herhangi bir bağlantının özel olarak www.oticon.com'a yapılacağını, bu Web sitesi içerisindeki diğer hiç bir sayfaya yapılmayacağını kabul etmiş oluyorsunuz. Sahibi olduğunuz, kontrol ettiğiniz, kısmen veya tamamen yazarı olduğunuz bir web sitesi diğerlerinin hakları üzerinde her hangi bir türde ihlâl veya çiğnemeye neden olan, yasa dışı, küfürlü, karalayıcı, gizliliği ve reklam hakkını çiğneyici, kaba, müstehcen, saygısız, çirkin, Oticon'u olumsuz etkileyen aksi belirtilmedikçe sakıncalı, hukuki sorumluluklara yol açan veya aksi belirtilmedikçe herhangi bir yasayı çiğneyen veya ceza gerektiren bir suça temel teşkil eden bir davranışı özendiren herhangi bir materyali içeriyorsa, söz konusu web sitesinden hiç bir bağlantı yapmayacağınızı kabul etmiş oluyorsunuz.

Tabi olunan kanun
İşbu Kullanım Koşulları, bunlarla ilgili performans, doğrudan veya dolaylı olarak buradan veya oradan kaynaklanan her türlü ve tüm meseleler, öteki devletin anlaşmazlık veya yasa hükmü seçimlerine bakılmaksızın Danimarka Krallığı'nın yasalarına her bakımdan uygun olarak açıklanacak, yorumlanacak, uygulanacak ve yönetilecektir.